Cobro de recibos do 3º trimestre de 2018

Aberto o periodo de cobro dos recibos correspondentes o 3º trimestre de 2018 (xullo, agosto, setembro). Data límite de pago: 4 de xaneiro de 2019.