Cobro de recibos do 1º trimestre de 2019

Aberto o periodo de cobro dos recibos correspondentes ao 1º trimestre de 2019 (xaneiro, febreiro, marzo). Data límite de pago: 1 de xullo de 2019.