Corte de subministro por avaría na rede

Informamos que se ten producido unha avaría na rede de abastecemento, polo que se procedeu ao corte de subministro temporal para facer a necesaria reparación, resultando afectadas pola interrupción:
* Rua Muíño, Bertamiráns

A reparación realízase á maior brevidade posible a fin de minimizar as molestias.