Corte de subministro

Informamos que se ten producido unha avería na rede de abastecemento, polo que se procedeu ó corte de subministro temporal para facer a necesaria reparación, resultando afectadas pola interrupción:
* Lg. Costoia
* Lg. A Moniña

* Lg. Fraíz
A reparación realízase á maior brevidade posible a fin de minimizar as molestias.