Cobro recibos do 1º trimestre de 2021

Período de pagamento fixado polo Concello de Ames: do 3 de maio ata o 3 de agosto de 2021, data cargo recibos domiciliados 10 de maio.