COBRO DE RECIBOS DEL 3º TRIMESTRE DE 2017

Aberto o período voluntario de pagamento de recibos de auga e saneamiento do terceiro trimestre de 2017, ata o 6 de marzo de 2018.