Cobro recibos – 4º trimestre 2021

O período de pagamento fixado polo Concello de Ames é do 2 febreiro ata o 23 de maio de 2022.

A data de cargo dos recibos domiciliados é o 10 de febreiro.