Cobro recibos – 1º trimestre

O Concello de Ames fixou o período de pago dos recibos do 1º trimestre de 2020 do 15 de xuño ata o 15 de setembro de 2020. Os recibos domiciliados cargaranse o 6 de xullo.  (BOP 69 15/05/2020)