Cobro de recibos do 4 º trimestre de 2017

Aberto o prazo para o cobro de recibos correspondentes ao 4º trimestre de 2017 polas tasas de saneamento e abastecemento. O período de pago será ata o 7 de maio.