Cobro de recibos do 2º trimestre de 2020

Cobro recibos 2º trimestre de 2020. Período de pagamento fixado polo Concello de Ames: do 17 agosto ata o 16 de novembro de 2020, data cargo recibos domiciliados 7 setembro (BOP 131).