Cobro de recibos do 1º trimestre de 2018

Aberto o prazo para o cobro dos recibos correspondentes ao 1º trimestre 2018. Período de pago ata o 5 de xullo de 2018.