AVISO: corte de auga temporal

Debido a un verquido no río Tambre ten que cortarse o abastecemento de auga que ven da potabilizadora de Santiago para o Milladoiro. É importante consumir a auga que sexa imprescindible e moi necesaria, xa que de non poder restablecerse ao longo do día o suministro de auga esgotarase a que actualmente existe nos depósitos municipais e polo tanto haberá que cortar a auga.

Tamén se paralizou o servizo da potabilizadora de Ames-Brión e estase a usar unicamente a existente no depósito xeral de Leboráns, polo que tamén aconsellamos o aforro e control do uso da auga.