Aviso avería

Informamos que se produciu unha avaría na rede de abastecemento, polo que se procedeu ao corte de subministración temporal para realizar a necesaria reparación, resultando afectadas pola interrupción:
* Lg. Punxeiras Altas
* Lg. Punxeiras Baixas (parte)
* Lg. Tarroeira (2 casas)
A reparación realízase o máis axiña posible a fin de minimizar as molestias.