Aviso avería – REPARADO

Informamos que se produciu unha avaría na rede de abastecemento, polo que se procedeu ao corte de subministración temporal para realizar a necesaria reparación, resultando afectadas pola interrupción:

* Ru. Alcalde Lorenzo (números pares)

A reparación realízase o máis axiña posible a fin de minimizar as molestias.