Avaría – Corte de subministro temporal en Avenida da Mahía

Informamos que se ten producido unha avaría na rede de abastecemento, polo que se procedeu ó corte de subministro temporal para facer a necesaria reparación, resultando afectadas pola interrupción:

* Avenida da Mahía (nº 56 a 70)

A reparación realízase á maior brevidade posible a fin de minimizar as molestias. Desculpen.