Avaría – Corte de subministro temporal

Informamos que se ten producido unha avaría na rede de abastecemento, polo que se procedeu ao corte de subministro temporal para facer a necesaria reparación, resultando afectadas pola interrupción:
* Lg. Carballido

A reparación realízase á maior brevidade posible a fin de minimizar as molestias.