AVISO: Corte de auga

Produciuse unha avaría na rede de abastecemento, polo que se procedeu ao corte de subministro temporal para facer a necesaria reparación, resultando afectadas pola interrupción:

  • Lg. Pegariños
  • Lg. Castrigo
  • Lg. Caroubans
  • Lg. Loureiros

 

A reparación realízase á maior brevidade posible a fin de minimizar as molestias.