AVISO: Corte de auga

Produciuse unha avaría na rede de abastecemento, polo que se procedeu ao corte de subministro temporal para facer a necesaria reparación, resultando afectadas pola interrupción:

  • Rúa Alcalde Lorenzo
  • Ortoño

A reparación realízase á maior brevidade posible a fin de minimizar as molestias.