AVISO: Corte de agua

Informamos que se ten producido unha avaría na rede de abastecemento, polo que se procedeu ao corte de subministro temporal para facer a necesaria reparación, resultando afectadas pola interrupción:

 

* Lg Lapido
* Ctra Lapido
* Lg. Mourigade
* Lg Maguxe
* Lg Instrumento
A reparación realizarase á maior brevidade posible a fin de minimizar as molestias.