AVISO | Avaría na rede de abastecemento

Produciuse unha avería na rede de abastecemento, polo que se procedeu ó corte de subministro temporal para facer a necesaria reparación, resultando afectadas pola interrupción:
  • Lg. A Igrexa-Covas
  • Covas
  • Capeáns

 

A reparación realizarase á maior brevidade posible á fin de minimizar as molestias.