AVISO: Avaría en Ventín

Informamos que se produciu unha avaría na rede de abastecemento, polo que se procedeu ó corte de subministro temporal para facer a necesaria reparación, resultando afectadas pola interrupción:

* Lg Ventin

 

A reparación realízase á maior brevidade posible a fin de minimizar as molestias.