Avaría-Corte de subministro temporal

Informamos que se ten producido unha avaría na rede de abastecemento, polo que se procedeu ó corte de subministro temporal para facer a necesaria reparación, resultando afectadas pola interrupción:
* Lg. Castrigo
* Lg. Guimaráns
A reparación realízase á maior brevidade posible co fin de minimizar as molestias.