Cobro recibos – 4º trimestre 2020

Aberto o prazo de cobro dos recibos correspondentes ao 4º trimestre (outubro, novembro e decembro) de 202020.

O período de pago voluntario finaliza o 5 de abril de 2021.

Publicación BOP