Cobro recibos – 3º trimestre 2021

Aberto o prazo de cobro dos recibos correspondentes ao 3º trimestre (xullo, agosto e setembro) de 2021.

O período de pago voluntario finaliza o 10 de xaneiro de 2022.