AVISO | CORTE DE AGUA

Se están realizando trabajos de mejora en la red de distribución de Allariz.

A causa de ellos están previstos los siguientes cortes en el servicio de abastecimiento:

  • Miércoles, 2 de febrero, entre las 10:00 y las 13:00 horas
  • Jueves, 3 de febrero, entre las 20:00 y las 06:00 horas del viernes, 4 de febrero.

Las zonas afectadas son:

  • Miércoles: Vilares, Casnadagaia, San Mamede, O Castro, Alto de Taboadela (N-525), San Fiz, Taín, A Pousada, Ribas Altas, A Pousa, O Rial, A Torre de Santabaia, Santabaia, Queiroas da Igrexa, Queiroas Grande, Queiroas Pequeno, Requeixo de Queiroas, Oroxo, Cardanachama, Gundiás e Outeiro de Orraca.
  • Jueves: Polígonos de Chorente y los lugares de Roiriz, Rubiás, Folgoso, Enfestela, Santo, Santa Mariña, Acea de Meire, Valverde, Desder, Paciños, Vilares, Casnadagaia, San Mamede, O Castro, Alto de Taboadela (N-525), San Fiz, Taín, A Pousada, Ribas Altas, A Pousa, O Rial, A Torre de Santabaia, Santabaia, Queiroas da Igrexa, Queiroas Grande, Queiroas Pequeno, Requeixo de Queiroas, Oroxo, Cardanachama, Gundiás e Outeiro de Orraca.