Trámites

CAMBIO DE TITULARIDADE

Realizarase nas oficinas de ESPINA & DELFIN S.L.
DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Escritura de propiedade ou documento que acredite dispoñibilidade sobre o inmoble
DNI / CIF que acredite a personalidade do solicitante
Conta bancaria para a domiciliación dos recibos
A TER EN CONTA
Deberá estar ó corrente no pago dos recibos