Restricións auga

O Servicio Municipal de Augas do Concello de Abegondo informa que debido ao alto consumo de auga potable en toda Galicia durante determinados períodos do día, rógase aos usuarios do servizo o seguinte:

 

  • Realizar un consumo responsable e restrinxir na medida do posible o uso de auga para a rega, lavado de coches, encher piscinas e uso recreativo en xeral.

 

Se esta medida non fora suficientes para restablecer o estado de normalidade, será necesario adoptar outras de carácter máis restritivo.