PUBLICACIÓN NO BOP DE OURENSE DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO

PUBLICACIÓN DO COBRO DE SERVICIO DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO DE AUGA DO EXERCICO 2017, PERÍODO 1º TRIMESTRE NO B.O.P DE OURENSE PÁXINA 19, Nº 109 O SÁBADO 13 DE MAIO DE 2017.