Cobro recibos 4º trimestre de 2017

O Concello de Oza-Cesures expón o padrón de contribuíntes pola taxa de subministro de auga correspondente ao 4º trimestre de 2017. O prazo para o cobro de recibos será entre o 1 de marzo e o 2 de abril de 2018.