Cobro dos recibos do 1º trimestre de 2019

Aberto o prazo de cobro dos recibos correspondentes ao1º trimestre (xaneiro, febreiro e marzo).

O período de pago estará aberto ata o 1 de xullo de 2019.