OFERTA DE EMPREGO

Descrición do posto:

Enxeñeiro/a técnico, superior ou grao especializado/a na preparación de estudios técnicos en licitacións de construción a nivel público e privado.

 

Funcións do posto:

 • Coordinación dos medios para redacción de documentos técnicos e administrativos
 • Redacción de ofertas
 • Redacción de memorias
 • Análise de pregos
 • Preparación de programacións de obra
 • Replanteo de planos
 • Revisión de proxectos
 • Estudos de custos

 

Requisitos:

 • Estudos mínimos: Enxeñería técnica.
 • Experiencia de máis de tres anos no estudo de licitacións públicas e privadas.
 • Os programas informáticos a empregar son:  Word, Microsoft Project, Autocad e Presto, principalmente.
 • Será valorable a experiencia en obra hidráulica.
 • Idiomas: valorarase coñecementos de inglés e francés.

 

Ofrécese:

 • Posto de traballo en Santiago de Compostela
 • Posibilidade de promoción
 • Incorporación inmediata

 

Os/as interesados/as poden enviar o seu currículum ao seguinte correo electrónico: recursoshumanos@espinaydelfin.com