OBRA HIDRÁULICA

E.D.A.R.

E.D.A.R.

 

No campo das augas residuais, Espina & Delfín ofrece solucións que, cun custo mínimo de instalación, están optimizadas para o seu posterior funcionamento e mantemento, dentro dos amplos e diversos problemas que xorden na depuración das augas residuais: poboacións de moi tamaño diverso, augas urbanas domésticas ou con algunha carga industrial, poboacións con alta estacionalidade e plantas situadas con pouco espazo dispoñible ou con alta problemática de impacto visual e ambiental, así como diferentes niveis de descarga. O resultado é a execución de máis de 60 depuradoras urbanas cunha capacidade total de máis de 600.000 habitantes equivalentes.

E.D.A.R. A Cañiza

E.D.A.R. Arou

E.D.A.R. As Pontes

E.D.A.R. Carnota

E.D.A.R. Cerceda

E.D.A.R. Meaño

E.D.A.R.I.

E.D.A.R.I.

 

Desde 1991, a data na que participamos na construción, en Outeiro de Rei (Lugo), dunha planta de tratamento industrial para a leiteira Leche Pascual (actualmente a terceira marca consumidora de produtos lácteos en España), expandiuse a nosa oferta de servizos a empresas de diferentes áreas, proporcionando solucións para a depuración dos seus efluentes. Entre os nosos clientes atópanse importantes empresas de produtos lácteos, carnes, metal, conservas, fariña e derivados.

E.D.A.R.I. A Cañiza industrial

E.D.A.R.I. Artabra

E.D.A.R.I. Gesuga

E.D.A.R.I. Muros

E.T.A.P.

E.T.A.P.

 

Desde as súas orixes, Espina & Delfín desenvolveu múltiples e variadas solucións capaces de responder aos diferentes problemas que presenta a auga destinada ao consumo humano. Deste xeito, xa construíu máis de 30 plantas de tratamento de auga potable.

E.T.A.P. Rabagão

E.T.A.P. Río Ulla

E.T.A.P. Casal-Padrón

REDES

REDES DE SUMINISTRO E SANEAMENTO. 

 

Somos especialistas en construción e reparación de canalizacións de abastecemento e saneamento. Con moitos anos de experiencia no segmento de tubos de fundición dúctil, deseñamos, fabricamos e comercializamos todo tipo de pezas especiais.

REDE DE SUMINISTRO. Azud Río Umia

Urbanización do Espazo Público da rúa Olvido e contorna. Santiago de Compostela

OUTRAS OBRAS

Bertamiráns

Centro Sociocultural Carnota

Miño

Paseo marítimo Camariñas

Portosín

PROYECTOS
E.D.A.R.

E.D.A.R.

E.T.A.P.

E.T.A.P.

REDES

REDES