OBRA HIDRÁULICA

E.D.A.R.

E.D.A.R.

 

No campo das augas residuais, Espina & Delfín ofrece solucións que, cun custo mínimo de instalación, están optimizadas para o seu posterior funcionamento e mantemento, dentro dos amplos e diversos problemas que xorden na depuración das augas residuais: poboacións de moi tamaño diverso, augas urbanas domésticas ou con algunha carga industrial, poboacións con alta estacionalidade e plantas situadas con pouco espazo dispoñible ou con alta problemática de impacto visual e ambiental, así como diferentes niveis de descarga. O resultado é a execución de máis de 60 depuradoras urbanas cunha capacidade total de máis de 600.000 habitantes equivalentes.

E.D.A.R. Arou

E.D.A.R. As Pontes

E.D.A.R. Carnota

E.D.A.R. Cerceda

E.D.A.R. Meaño

E.D.A.R.I.

E.D.A.R.I.

 

Desde 1991, a data na que participamos na construción, en Outeiro de Rei (Lugo), dunha planta de tratamento industrial para a leiteira Leche Pascual (actualmente a terceira marca consumidora de produtos lácteos en España), expandiuse a nosa oferta de servizos a empresas de diferentes áreas, proporcionando solucións para a depuración dos seus efluentes. Entre os nosos clientes atópanse importantes empresas de produtos lácteos, carnes, metal, conservas, fariña e derivados.

E.D.A.R.I. A Cañiza industrial

E.D.A.R.I. Artabra

E.D.A.R.I. Gesuga

E.D.A.R.I. Muros

E.T.A.P.

E.T.A.P.

 

Desde as súas orixes, Espina & Delfín desenvolveu múltiples e variadas solucións capaces de responder aos diferentes problemas que presenta a auga destinada ao consumo humano. Deste xeito, xa construíu máis de 30 plantas de tratamento de auga potable.

E.T.A.P. Rabagão

E.T.A.P. Río Ulla

E.T.A.P. Casal-Padrón

REDES

REDES DE SUMINISTRO E SANEAMENTO. 

 

Somos especialistas en construción e reparación de canalizacións de abastecemento e saneamento. Con moitos anos de experiencia no segmento de tubos de fundición dúctil, deseñamos, fabricamos e comercializamos todo tipo de pezas especiais.

REDE DE SUMINISTRO. Azud Río Umia

Urbanización do Espazo Público da rúa Olvido e contorna. Santiago de Compostela

OUTRAS OBRAS

Bertamiráns

Centro Sociocultural Carnota

Miño

Paseo marítimo Camariñas

Portosín

PROYECTOS
E.D.A.R.

E.D.A.R.

E.T.A.P.

E.T.A.P.

REDES

REDES