Alumnado do FP dual de Obra Civil do IES As Fontiñas comeza as súas prácticas en Espina & Delfín

Catro estudantes do segundo curso do FP dual de Proxectos de Obra Civil do IES As Fontiñas empezaron as súas prácticas na sede de Espina & Delfín en Santiago de Compostela.

Durante catro meses o alumnado recibirá formación práctica que complementará os estudos que recibiron nas aulas. Entre outros puntos, desenvolverán proxectos urbanísticos e obra civil, confeccionarán orzamentos, xestionarán documentación relativa aos proxectos e realizarán traballos de campo como topografía. En todos os procesos estarán titorizados por persoal de Espina & Delfín.

Estas prácticas son un dos compromisos que a empresa compostelá recolleu no seu convenio de colaboración co IES As Fontiñas para formar ao alumnado da rama de Obra Civil e Edificación. O principal obxectivo deste acordo é que os estudantes de FP dual poidan adquirir experiencia.