I+D+i

Investigación + DeSENVOLVEMENTO + Innovación

I+D+i

 

A principal liña de investigación dos proxectos desenvolvidos polo departamento de I+D+i versa sobre as distintas posibilidades do tratamento de augas residuais industriais.

 

Co obxecto de aumentar a eficacia e a competitividade nas distintas áreas de actividade da empresa, durante os últimos anos destináronse recursos ao desenvolvemento de distintos proxectos de I+D+i en colaboración con entidades externas de investigación.

 

A empresa Espina & Delfín S.L., convencida de que a investigación é unha ferramenta imprescindible para acadar o desenvolvemento sostible e viable da xestión da auga potable, o saneamento e a depuración das augas residuais, está participando actualmente en proxectos de vangarda no ámbito internacional. Exemplo de isto son os proxectos:

 

“Conception of the Sewage Treatment Plant of the XXI Century. Development, implementation and evaluation of technologies for the treatment and resources recovery from wastewaters” (NOVEDAR-CONSOLIDER). Coordinado polo grupo de Enxeñería Ambiental e Bioprocesos da Universidade de Santiago de Compostela, na que a empresa Espina & Delfín, SL. participou como entidade colaboradora.

 

“Standard method and online tool for assessing and improving the energy efficiency of wastewater treatment plants (ENERWATER)” (H2020-EE-2014-3, proxecto europeo). Espina & Delfín.S.L. forma parte do consorcio xunto con outras 9 entidades de investigación nacionais e internacionais. O obxectivo é establecer metodoloxías que permitan optimizar as operacións de explotación en referencia á eficiencia enerxética, tema que se enmarca dentro dun dos 5 obxectivos propostos pola Unión Europea para o 2020 (clima/enerxía).

“REC4AGUA: Investigación e desenvolvemento dunha tecnoloxía baseada en contactos de membrana para a recuperación de recursos presentes nas augas residuais” 

 

O obxectivo xeral deste proxecto é a investigación, desenvolvemento e validación dunha tecnoloxía baseada en contedores de membrana líquida e líquida que permita a recuperación do amonio presente nos efluentes das plantas de tratamento de augas residuais, tanto industriais coma urbanas, a fin de sostenible e económicamente viable, permitindo a súa posterior valorización como fertilizante agrícola.

 

Este proxecto foi financiado polo Centro de Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial (CDTI), apoiado polo Ministerio de Economía, Industria e Competitividade, co cofinanciamento do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) dentro do Programa Operativo de Crecemento Intelixente 2014 -2020, co obxectivo de promover a investigación, o desenvolvemento tecnolóxico ea innovación.

2015-2017 SHIAC ITC 20151250: Desenvolvemento de tecnoloxías de hixiene para a redución do risco biolóxico na acuicultura”

 

O obxectivo principal do proxecto SHIAC é a investigación e desenvolvemento dunha estratexia global para reducir o risco biolóxico na acuicultura, integrando diferentes medidas activas e pasivas para a prevención de patoloxías con alto impacto económico no sector e aportando solucións máis ambientalmente sostible para aqueles que actualmente traballan na acuicultura.

 

Espina y Delfín, S.L. actúa como socio do consorcio empresarial que executa este proxecto, que foi aprobado e subvencionado por CDTI no marco da convocatoria FEDER INNTERCONECTA 2015.