Espina y Delfín logra un novo contrato en Vila de Cruces

Espina y Delfín é a adxudicataria do contrato para acometer a rede de abastecemento nos lugares de Castreño e Cima de Aldea, en Vila de Cruces. O prazo para finalizar a obra é de dous meses e o prazo de garantía dos traballos é de doce meses. O contrato outorgouse por unha cantidade de 86.167 euros.