Espina & Delfín garantiza o abastecemento de auga e aumenta as medidas de protección aos seus empregados

Espina & Delfín garantiza os servizos de abastecemento, saneamento e depuración de auga durante esta crisis do covid-19. A empresa aumentou as medidas de protección á súa plantilla para afrontar a crise do coronavirus e manter as condicións adecuadas nos servizos de auga.

Co obxectivo de protexer a saúde de todas as persoas que traballan na compañía e garantizar o servizo implementáronse as seguintes medidas.

  • O teletraballo instarouse en todos os postos nos que foi posible.
  • O persoal vulnerable encóntrase no seu domicilio.
  • Os operarios dos servizos municipais teñen horarios adaptados para que os diferentes turnos non entren en contacto e se mateñan os servizos en óptimo funcionamento.
  • Os vehículos utilizaranse de forman individualizada. Os casos nos que un vehículo debe cambiar de conductor no cambio de turno procederase da seguinte forma. O conductor desinfectará o vehículo concienzudamente, en cada un habrá un xel hidroalcolólico, a limpeza farase con papel desechable e desinfectante proporcionado por Espina & Delfín.
  • O persoal alleo ás instalación que deba entregar material, suministro de reactivos, documentación, retirada de residuos, etc., reducirá ao mínimo indispensable a súa estancia e o persoal propio gardará a distancia mínima de seguridade de dous metros.
  • Evitarase ao máximo compartir equipos e obxectos común. Se fora inevitable procederase á desinfección do matiral común co material de limpeza recomendado.
  • En cada operación de traballo prestarase especiala tención ao lavado de mans con agua e xabón ou solución alcohólica ou xel hidroalcohólico.
  • Nas obras é recomendable que o persoal acuda en vehículos individualmente. Manter unha distacia entre os traballadores de dous metros. Os vehículos autopropulsados de obra utilizaranse por un só operario de forma prioritaria.
  • Prestarase especial atención e aumentarase a frecuencia de limpeza de zonas comúns, aseos, vestiarios, oficinas, etc. Tamén dos pomos das portas e zonas de contacto.


Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies