Como detectar unha fuga de auga

Espina & Delfín ensínache unha simple técnica para coñecer se tes algunha fuga de auga nas tubaxes da túa casa.

En primeiro lugar faremos as comprobacións que se poden ver a simple vista:

  • Comprobar as válvulas de alivio de presión.
  • Revisar o inodoros.
  • Comprobar as billas.

 

¿Aínda non estamos seguros de que as nosas tubaxes están en perfecto estado? Fagamos unha última proba:

  1. Pecha todas as billas da casa e toma nota da lectura do contador.
  2. Espera uns segundos e verifica que os números do contador coincides co que tes anotados antes de volver a abrir as billas.
  3. Se houbo algún cambio é posible que haxa unha fuga.

 

¿Foiche útil este consello? Resolvemos todas as túas dúbidas no noso muro de Twitter: @EspinayDelfin ¡Esperámosche!