En Espina & Delfín temos un compromiso co medio ambiente e esforzámonos día a día para traballar dunha maneira máis sostible e respectuosa con oso entorno. Por iso, levamos a cabo diferentes accións a favor do medio ambiente. Unha das campañas que temos activas é para...

Espina & Delfín ensínache unha simple técnica para coñecer se tes algunha fuga de auga nas tubaxes da túa casa. En primeiro lugar faremos as comprobacións que se poden ver a simple vista: Comprobar as válvulas de alivio de presión. Revisar o inodoros. Comprobar as billas.   ¿Aínda...

O aceite é un recurso contaminante e prexudicial para o medio ambiente e máis da metade do que se usa non se recicla correctamente. ¿Cantas veces tiraches o aceite directamente da tixola ao vertedoiro? ¿Sabías que botar o aceite doméstico polo vertedoiro pode contaminar 1.000...