Antonio Antelo Giao comezou a súa xubilación. Antonio entrou en Espina & Delfín en abril de 1995 e formou parte do Equipo Buscafugas que presta apoio permanente á División de Servizos de Augas. Os administradores solidarios de Espina & Delfín, Rosa Blanca y Óscar Rodríguez, fixéronlle...

ELECTROMECÁNICO/A para o Servizo Municipal de Auga de Padrón Requírese Experiencia acreditada Carné de conducir clase B Valórase: Titulación FP ou semellante Polivalencia e ansias de mellora Ofrécese: Posto de traballo fixo Incorporación inmediata Os interesados poden enviar o seu currículo ao seguinte enderezo electrónico: recursoshumanos@espinaydelfin.com...