ELECTROMECÁNICO/A para o Servizo Municipal de Auga de Padrón Requírese Experiencia acreditada Carné de conducir clase B Valórase: Titulación FP ou semellante Polivalencia e ansias de mellora Ofrécese: Posto de traballo fixo Incorporación inmediata Os interesados poden enviar o seu currículo ao seguinte enderezo electrónico: recursoshumanos@espinaydelfin.com...

Augas de Galicia, as universidades de Santiago e Vigo, Espina & Delfín e outras empresas firmaron un convenio para estudar o papel das Estacións Depuradoras de Augas Residuais (EDAR) como barreiras para a transmisión da covid-19. Algúns estudos xa demostraron que o material xenético do SARS-CoV-2...