Bieito Blanco Tubío xubilouse tras 29 anos traballando en Espina & Delfín. Entrou na empresa no ano 1992 como xefe do Servizo de Augas de Vilagarcía e a partir de 1998 traballou como Xefe de Mantemento de Instalacións. Os administradores solidarios de Espina & Delfín, Rosa...

Enxeñeiro/a Técnico/a o superior para delegación en Senegal Requírese: Titulado/a Técnico/a ou superior en Enxeñería Civil ou Industrial Experiencia mínima como Xefe/a de Obra de 3 anos Nivel de francés falado e escrito alto Dispoñibilidade para residir permanentemente en Senegal Ofrécese: Incorporación inmediata Condicións económicas a convir Os...

Antonio Antelo Giao comezou a súa xubilación. Antonio entrou en Espina & Delfín en abril de 1995 e formou parte do Equipo Buscafugas que presta apoio permanente á División de Servizos de Augas. Os administradores solidarios de Espina & Delfín, Rosa Blanca y Óscar Rodríguez, fixéronlle...