SISTEMA INTEGRADO DE XESTIÓN

CALIDADE

A excelencia é un dos nosos obxectivos, por iso nos esforzamos día a día por mellorar e responder ás esixencias do contorno. Preocupámonos pola busca continua da innovación, a seguridade e a tecnoloxía máis eficiente, ademais de poñer a disposición dos nosos clientes un equipo de profesionais altamente cualificado para resolver as dúbidas máis frecuentes.

MEDIO AMBIENTE

A conservación e o respecto polo medio ambiente están presentes en todas as decisións de negocio. Para ser consecuentes coa nosa política de empresa enfocada a preservar o medio, apostamos por certificar exhaustivamente os nosos procesos.

PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

A nosa filosofía en prevención de riscos laborais basease en concienciar a todo o equipo de que a seguridade no traballo é tamén responsabilidade de cada persoa, en transmitirlles que todos somos son corresponsables da nosa seguridade e da das persoas que dependen de nós. Esta cultura, orientada á aplicación efectiva de todas as medidas de prevención establecidas, permite alcanzar índices moi baixos de accidentes laborais.

 

A colaboración coas contratas que traballan nas nosas instalacións é outro dos piares sobre os que se sustenta a política preventiva das nosas empresas. O grupo leva a efecto un ambicioso plan de auditorías e formación a contratas, dirixido a garantir os estándares de calidade establecidos pola sociedade e enfocado directamente a minimizar os riscos nos nosos centros de traballo.

CICLO DA AUGA

O Ciclo Integral da Auga

 

O ciclo integral da auga é a expresión que define o percorrido da auga desde a súa captación en estado bruto na natureza ata a súa dispoñibilidade potabilizada nos nosos fogares, e completándoo ao reintegrarse convenientemente depurada á natureza.

 

Desde a súa captación en mananciais, pozos, encoros, etc., pasando polas estacións de tratamento de auga potable, onde é sometida a esixentes controis, a auga transpórtase ata os depósitos das distintas poboacións para o seu almacenamento e, mediante sistemas de distribución, é servida ao usuario.

 

Unha vez consumida, a auga residual canalízase a través das redes de sumidoiros ata as estacións depuradoras de augas residuais, que as reintegran con toda clase de garantías ao medio natural.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies